วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556

เทคโน!!! ปล่อยของ


นิทรรศการ “TECHNO SHOWCASE ก้าวล้ำนำการศึกษาจัดขึ้นในวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ เอกเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยในงานแบ่งออกเป็น 8 บูธ คือ
1. Do you hear me? วิทยุเพื่อการศึกษา
2. Tech for teach สื่อการเรียนการสอน
3. Around the world โซเชียลมีเดียกับการศึกษา
4. Away so far การเรียนการสอนทางไกล
5. X – ploring tech for fun เกมการศึกษา
6. Read me please สื่อสิ่งพิมพ์
7. See snap การถ่ายภาพ
8. Now you see me โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในงาน TECHNO SHOWCASE 
ในเรื่องของการออกแบบโลโก้

โดยมีแนวคิดที่ว่า สีเทา แดง คือ  มศว
                                โทรทัศน์   คือ  สื่อที่มีทั้งภาพและเสียง
                                                     ครอบคลุมสื่อโดยรวม 

      และอีกหนึ่งหน้าที่หลักก็คือ บูธ Tech for teach สื่อการเรียนการสอน เป็นบูธที่จะนำเสนอความรู้สื่อการสอน เทคนิค วิธีการสอน การจัดทำสื่อ และการสอนผลิตสื่อ 


         ภายในบูธจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 

ส่วนของเนื้อหาโปสเตอร์ความรู้ 

 
 

ส่วนการจัดแสดงสื่อการสอน 

ส่วนของการสอนผลิตสื่อ จะมีกิจกรรมสอนทำสื่อ อย่างหมุนเวียนตลอดวัน เฉลี่ยวันล่ะ 10 รอบ สื่อที่ผลืตก็จะมีทำหัวเป็ด หัวกบ และตัดตุง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นรอบ

 

       จากการจัดงานครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจและภูมิใจในงานที่จัดขึ้น และเพื่อนเทคโนรุ่น 15 ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยกันทำงานหนักและผ่านพ้นไปด้วยกัน ถึงแม้ว่างานจะหนักและเหนื่อย แต่ทุกคนก็เต็มที่ตลอดทุกงาน และอาจารย์นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในเรื่องของการจัดนิทรรศการนี้ เพราะถ้าไม่มีอาจารย์งานนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นและสมบรูณ์แบบได้ขนาดนี้ ขอขอบพระคุณค่ะ